studii

Studii

STUDII PENTRU MANAGEMENTUL APELOR DE SUPRAFATA SI DE SUBTERAN

 • Studii pentru ape mici
 • Scheme de amenajare a bazinelor hidrografice
 • Managementul integrat al apelor
 • Studii pentru combaterea inundaţiilor
 • Planuri pentru prevenirea dezastrelor
 • Hărţi de risc şi hazard
 • Studii de rupere a barajelor

STUDII DE TEREN

Topografie

 • Oferim servicii de topografie la nivel intern, pentru proiectele pe care le elaboram, cat si extern, ca activitate de sine statoare

Geologie

 • Oferim servicii de geologie la nivel intern, pentru proiectele pe care le elaboram, cat si extern, ca activitate de sine statoare

PROTECTIA MEDIULUI

 • Studii privind impactul de mediu
 • Studii de evaluare adecvata
 • Balanta mediului
 • Studii geotehnice

STUDII PRIVIND URMARIREA CONSTRUCTIILOR IN TIMP

Înapoi