studii

Studii

STUDII PENTRU MANAGEMENTUL APELOR DE SUPRAFATA SI DE SUBTERAN

Studii de inundabilitate

 • Studiu de inundabilitate pentru zonele de traversare a cursurilor de apă – parc petrolier 395 Cucuieţi – Studiu hidrologic pentru fiecare secţiune de traversare, Studiu topo pentru fiecare secţiune de traversare, Studiu hidraulic privind determinarea nivelelor de calcul pe profilele traversale şi profilele longitudinale
 • Studiu de inundabilitate pentru „Actualizare Plan Urbanistic General – comuna Călineşti, jud. Teleorman”, pârâurile Tinoasa şi Câinelui
 • Studiu hidrologic şi de inundabilitate pentru “MM-CL-13 – Obiect 5: Staţie de epurare nouă a apelor uzate pentru Săbisa (Seini)”, amplasată în oraşul Seini, judeţul Maramureş

Studii hidrologice

 • Planurile pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor in bazinele hidrografice Arges- Vedea, Banat, Jiu, Olt si Somes- Tisa

Studii de gospodarirea apelor

 • Elaborare documentatie tehnica si obtinerea autorizatiei de gospodarire a a apelor pentru podurile aflate pe raza municipiului Bucuresti (25 poduri)
 • Întocmirea documentaţiei de obţinere a Autorizaţiei de Gospodărire a apelor la poduri de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Galaţi
 • Documentaţie tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Gospodărire a apelor la obiectivul SC RADIX SRL, com. Ciorogârla, jud. Ilfov

STUDII DE TEREN

Topografie

 • Intocmirea de documentatii cadastrale necesare pentru obtinerea de nr.cadastrale si inscrierea in Cartile Funciare locale a unor terenuri in contructii pentru dezmembrari de terenuri detinute de CNCF „CFR”SA, situate pe raza SRCF Constanta

Geologie

 • Investigare, Raport geologic şi Studiu Evaluare Risc la Depozitul Tulcea

PROTECTIA MEDIULUI

Studii privind impactul de mediu

 • Servicii de cercetare pentru realizarea studiului privind impactul asupra mediului al realizarii de microhidrocentrale pe cursurile de apa din Romania

Studii de evaluare adecvata

 • Studiu de Evaluare Adecvată pentru proiectul: “Amenajare hidroenergetică râu Buzău, tronson Nehoiu – Pârscov, centrale hidroelectrice de mica putere, captare Buzău (Nehoiu),Chemp Buzău 1, Chemp Buzău 2, Chemp Buzău 3, Chemp Buzău 4, Chemp Buzău 5, judeţul Buzău”

Balanta mediului

Studii geotehnice

 • Lucrari suplimentare pentru investigare, raport geologic si Studiu de evaluare a riscului la Depozitul Tulcea

STUDII PRIVIND URMARIREA CONSTRUCTIILOR IN TIMP

 • Analiza comportarii constructiilor si a echipamentelor la Acumularea Ppecineagu
 • Proiect de urmărire specială pentru acumularea Mihailesti pe Râul Arges
Înapoi