Proiectare

Proiectare

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE

Baraje si lacuri de acumulare

 • Barajul Paltinu, Barajul Buftea, Judetul Ilfov, Barajul Pucioasa, Judetul Dambovita, Barajul Maneciu, JudetulPrahova, Barajul Varsolt, Judetul Salaj, Barajul Dridu, Judetul Ialomita, Barajul Berdu, Judetul Maramures
 • Elaborarea studiului de fezabilitate pentru barajul  Gomaspan Bastora pana la Greater Zab & proiectarea stavilarelor in locatiile potrivite,  inclusiv proiect tehnic si detalii de executie, Iraq
 • Întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului pentru barajul Gunjren în guvernoratul Sulaymania districtul Mawat, Iraq

  Regularizari de rauri, indiguiri

 • Regularizare rau Tisa la Remeti, judetul Maramures
 • Regularizarea raului Crisul Repede, judetul Bihor

  Derivatii de apa si aductiuni

 • Derivatia Draganesti Olt
 • Derivatia de ape mari Miulesti

  Amenajari costiere

 • Lucrări de consolidare a falezelor în zona 2 Mai – Vama Veche, judeţul Constanţa
 • Extindere Studiu de Fezabilitate pentru Protecţia şi reabilitarea Litoralului Romanesc al Mării Negre în zona Eforie-Centru, jud. Constanţa

INFRASTRUCTURA

Sisteme de alimentare cu apa si canalizare

 • Sistem centralizat de alimentare cu apa, sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare, modernizare drum in localitatea Posta si Balaceanca din Comuna Cernica, jud. Olt
 • Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Giurgiu

Statii de tratare / epurare a apei

 • Surse de apa si statii de tratare in orasele Scornicesti, Potcoava, Piatra Olt si Draganesti Olt, jud. Olt
 • Sisteme de alimentare cu apa, de canalizare si de epurare in Comuna Branesti, jud. Ilfov
 • Reabilitare STA Maneciu pentru imbunatatirea procesului tehnologic si marirea capacitatii de tratare a apei

Managementul deseurilor

 • Construirea unui Centru pentru Managementul Integrat al Deseurilor (CMID), inclusiv statie de sortare si statie de tratare a levigatului la Rosiesti in cadrul proiectlui: « Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui »
 • Construcția depozitului de la Bălteni, județul Olt (partea 1-prima celulă și instalații auxiliare) și proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a Stației de sortare și a Stației de tratare a levigatului
 • Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere

IRIGATII

Sisteme de irigatii

 • Proiectarea retehnologizarii amenajarii interioare de irigatii din ploturile 34, 37 si 39 compuse din agregate de pompare, echipamente hidromecanice, echipamente electrice si retealele de conducte ingropate, deservind suprafete de 1410 ha, 1892 ha si respectiv 1671 ha, jud. Braila

Desecari

 • Lucrări de refacere a infrastructurii de desecare din zona administrativă a localităţilor Prundu şi Puieni, jud. Giurgiu

Combaterea eroziunii solului

 • Utilizarea experienţei Europene în combaterea eroziunii solului cod MIS-ETC 1591, finanţat în cadrul Progr. Operaţ. Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Apleul II de proiecte, Priorit. 2 „Mediu şi pregătirea pt. situaţii de urgenţă” – Studiu privind eroziunea solului în judeţul Suceava

LUCRARI CIVILE

 • Consolidări de imobile, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnologice de funcţionare a reţelei naţionale meteorologice apartinand ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE DE METEOROLOGIE R.A
 • Realizarea noului sediu tehnico-administrativ al RAIBNR

SISTEME INFORMATIONALE

Sisteme informationale pentru alarmare in caz de dezastre naturale

 • WATMAN – Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor
 • Proiectarea amplasamentelor in cadrul programului „DESWAT” pentru automatizarea statiilor hidrologice si pluviometrice din Sistemul National de Prognoza a Inundatiilor din Romania apartinand Administratiei Nationale “Apele Romane” (ANAR) si respectiv Institutului National de Hidrologie si Gospodaririi Apelor (INHGA)

DECONTAMINARI

Decontaminarea siturilor petroliere

 • Servicii de realizare studii de mediu, investigare, proiectare, intocmire documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii/ rapoarte de expertiza, precum şi obţinerea acestora pentru activitatea de remediere/decontaminare sol si ape subterane la amplasamentele batalelor, depozitelor de produse petroliere si parcurilor de rezervoare pentru amplasamente OMV Petrom

DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE

Avize si autorizatii pentru gospodarirea apelor

 • Elaborare documentatie tehnica si obtinerea autorizatiei de gospodarire a a apelor pentru podurile aflate pe raza municipiului Bucuresti (25 poduri)
 • Întocmirea documentaţiei de obţinere a Autorizaţiei de Gospodărire a apelor la poduri de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Galaţi

Avize si autorizatii de mediu

 • Memoriu de prezentare pentru obţinerea Acordului de mediu pentru proiectul: “Construire deversor din canalul colector C1B7, în albia amenajată a râului Dâmboviţa”
 • Memoriu de prezentare în vederea obţinerii acordului de mediu pentru: “Planul de prevenire si protectie impotriva inundatiilor pentru bazinul hidrografic Jiu”
 • Studii de mediu, inclusiv adaptarea la schimbarile climatice, pentru proiectul “Apararea împotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea”

GIS

 • Studiu de furnizare si procesare de date DEM si geospatiale, harti de risc si de hazard pentru realizarea implementarii proiectului „Prevenirea si protectia impotriva inundatiilor in bazinele superioare ale raurilor Prut si Siret, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu statii automate EAST AVERT” cod SMISS 966, in cadrul Programului Operational Comun Romania – Ucraina-Republica Moldova 2007-2013″
 • WATMAN – Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor
Înapoi