consultanta

Consultanta

ASISTENTA TEHNICA PENTRU ELABORAREA CERERILOR DE FINANTARE

  • Asistenţă tehnică pentru pregătire proiecte AXA PRIORITARĂ 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai exepuse la risc – Domeniul Major de intervenţie 1 – protecţia împotriva inundaţiilor – Apărarea împotriva inundaţiilor a localitatii Babadag, jud. Tulcea
  • Watman – Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor

EXPERTIZE TEHNICE

  • Reabilitarea galeriei aductiune principala Doamnei-Valea cu Pesti
  • Amenajare circuit turistic pe lacurile Floreasca si Tei (si zona adiacenta lor)- Expertize privind lucrarile prevazute la barajele Floreasca si Tei pentru cerintele esentiale: A7- „rezistenta si stabilitate” si B5- siguranta- „siguranta in exploatare” si obtinerea avizului ANAR

CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Panel de consultanta pentru proiecte de baraje (Consultanta pentru Directoratul general al Barajelor si Rezervoarelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Resurselor de apa din Erbil- Iraq)

CONSULTANTA IN ACHIZITII

  • Strategii de contractare si documentatii de atribuire pentru contracte aferente proiectelor cu finantare europeana (POS, POIM- Axa 5)
  • Tipuri de contracte: servicii (audit, publicitate, dirigentie de santier), furnizare echipament, proiectare si executie lucrari
Înapoi